Landsdækkende artikler Sponsoreret indhold

Bedemand i Århus 

Livet går sin gang, og alle skal desværre den samme vej. Livet har en udløbsdato, og når den dag kommer, vil man gerne ære den afdøde med en smuk og mindefuld ceremoni. Der kan være mange ting, som man skal tage stilling til, når en af ens kære går bort. Det er måske ikke lige der, midt i sorgen, at man har allermest overskud til at træffe vigtige beslutninger. Det er der heldigvis mulighed for at få hjælp til. Hjælp fra professionelle folk, som tager dig og din sorg seriøs samt har forstand på de praktiske ting, der er i forbindelse med en sådan ceremoni. Der findes bedemænd i Århus, der er yderst professionelle og kan hjælpe dig med ting ned til mindste detalje. 

Ærværdig og smuk begravelse

Bedemand H.J. Madsen i Århus bliver nu drevet af 4. generation, og har derfor den fornødne ekspertise, som det kræves, når man skal afholde en smuk og ærværdig ceremoni for sine kære. Kontoret befinder sig i hjertet af Århus, men der vil altid være mulighed for at have en uforpligtende samtale i hjemmet, hvis det føles mere trygt og rigtigt. Det er vigtigt, at man som pårørende føler sig respekteret og godt tilpas, i særdeleshed når man er midt i en stor sorg, som kan være livsændrende. Som bedemand er det vigtigste job at lytte og være med til at opfylde de ønsker, der måtte være i afskeden med sine kære. En begravelse eller bisættelse kan nemlig betragtes som en afsked og et led i en lang række af måder at håndtere sin sorg på.

Begravelse eller bisættelse

Uanset om den afdøde var kristen, ikke medlem af folkekirken eller en del af en anden trosretning er der mulighed for mange forskellige ceremonier. Udgangspunktet bør altid tages ud fra den afdødes ønsker. Bedemand H.J. Madsen har naturligvis stor erfaring både med begravelser og bisættelser i folkekirken men også uden for folkekirken. 

Hvis den afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan ceremonien faktisk stadig godt foregå i kirkens kapel. Enhver har nemlig ret til at blive begravet i indviet jord, altså på en kirkegård. Men hvis ceremonien ønskes at foretages i hjemmet, i sygehuskapellet eller krematoriekapellet er det naturligvis også en mulighed. Her kan bedemanden også være behjælpelig. 

Hvis den afdøde var medlem af et andet trossamfund, kan bedemanden også være behjælpelig med at foretage de praktiske ting i forbindelse med ceremonien. Her skal der som regel foretages attester og meddelelser til de lokale begravelsesmyndigheder.  

Vedligeholdelse af gravsted 

Fra det øjeblik et gravsted bliver taget i brug, er det fredet i mindst 20 år, før det kan ophæves. I nogle sogne er gravpladserne fredet i længere tid. Som pårørende får man et skøde eller et gravstedsbrev på, hvor lang tid stedet er fredet, samt hvem der er nedsat i jorden. For urner er gravpladsen fredet i mindst 10 år. 

Gravpladsen skal vedligeholdes enten af de pårørende, og hvis disse ikke har tid eller overskud til det, kan man få kirkegården til at passe pladsen mod betaling.