Livsstil Sponsoreret indhold

Et barn har brug for DIN hjælp

Når én i familien rammes af et rusmiddelproblem, rammes alle i familien. Særligt børnene er udsatte i familier med rusmiddelproblemer. Det kan have store konsekvenser for dem, langt ind i voksenlivet.

Den erkendelse har medarbejderne på Helsingør Rusmiddelcenter gjort sig. Derfor tilbyder Helsingør Rusmiddelcenter nu en samtalegruppe for alle børn mellem 9-12 år, som lever i familier med forældre med rusmiddelproblemer.

Eva Andersen & Christina Bojsen, familieterapeuter hos Helsingør Rusmiddelcenter

Samtalegruppen skal hjælpe børnene med, at ophæve tavsheden, og støtte dem i, at blive set, forstået og anerkendt for den måde de takler dette livsvilkår på.

”I gennemsnit lever ét barn i hver eneste folkeskoleklasse i en familie, hvor en far, en mor eller begge forældre har rusmiddelproblemer. Vores håb er, at ansvarlige voksne omkring disse børn, vil vise dem vejen ned til os”, fortæller Eva Andersen, familieterapeut for Helsingør Rusmiddelcenter.

Tal om det for børnenes skyld

Et rusmiddel har mange ansigter, det er ikke kun udtryk for ”manden på bænken”. Mange lever med et rusmiddel i det skjulte. Det fører ofte til skyld og skam for det enkelte menneske, og lag af hvide løgne der spreder sig som ringe i vandet.

Såvel voksne som børn viser forskellige reaktioner på et rusmiddelproblem.

”Nogle børn bliver udadreagerende og aggressive. Andre børn bliver indadvendte. Og på nogle børn kan det være svært at læse, at noget er galt. Uanset reaktionen, lever de alle med følelser og fornemmelser som utryghed, skyld og skam tæt inde på livet. Og det har konsekvenser for hver og én af dem”, fortæller Christina Bojsen, familieterapeut for Helsingør Rusmiddelcenter.

Forældrenes misbrug bliver ligesom børnenes følelser ofte tabuiseret. Børnene har ingen at tale om problemerne med. Det fører ofte til lavt selvværd og uheldige mønstre i børnenes egne liv.

Sådan hjælper du børn af forældre med misbrug

På trods af det store antal af børn, som lever i en familie med rusmiddelproblemer, så oplever medarbejderne i Helsingør Rusmiddelcenter, at det er meget svært at få formidlet kontakt til dem.

Det enkelte menneskes egen skyld og skam, og frygt for at sætte lys på problemerne betyder desværre ofte, at børnene aldrig får den fornødne hjælp.

”Det første og sværeste skridt er, at tage kontakt til os. Til den første afklarende samtale finder vi ud af, hvad og hvordan vi skal gøre, så det passer for hele familien. Vi er her kun for at hjælpe”, afrunder Eva Andersen af.

Hvis du har-, eller kender til et barn, der trænger til lyttende ører og rådgivning, så tøv ikke med at kontakte familieterapeuterne på Helsingør Rusmiddelcenter.

Familieterapeuterne står klar til, at møde børn, som forældre, allerede indenfor 5 hverdage fra første kontakt.

Adresse / kontaktoplysninger
Kongevejen 4B – 3000 Helsingør
rusmiddel@helsingor.dk
www.helsingørrusmiddelcenter.dk

I samarbejde med Helsingør Rusmiddelcenter