Valg19 Sponsoreret indhold

Mere ærlighed og lighed i Danmark

Begreber som omsorg, nærhed, retfærdighed, demokrati og tryghed vægter højt hos Knud Mathiesen, der er formand for Dansk Folkeparti i Aarhus Lokalkreds og stiller op som kandidat for partiet til folketinget ved næste valg. Han blev medlem af Dansk Folkeparti for 13 år siden, og det var især håbet om at kunne gøre en forskel i sit lokalområde i Brabrand, hvor han bor med sin kone, der fik ham til at gå ind i politik. Nu vil han gerne gøre en forskel for hele Danmark.

Knud er en ærlig mand og han siger, hvad han mener. For ham handler det om mere lighed i samfundet og om at hjælpe alle og ikke særbehandle. Det gælder på alle områder af samfundet. Samtidig handler det for ham om større gennemsigtighed og bevarelse af danskheden lige meget, om det handler om at fremme det danske landbrug, styrke den danske folkekirke eller værne om den danske kultur, der ikke må nedprioriteres.

Vi vil se et forandret Danmark i fremtiden, hvis ikke vi gør noget ved de skævvridninger, der er. Det handler om, hvordan ressourcerne fordeles, og jeg mener, pengene bliver fordelt forkert, siger Knud.

En af hans mærkesager er blandt andet bedre ældreomsorg og øget hjælp til handicappede og socialt udsatte. Plejehjemmene skal være hjem og ikke institutioner, de handicappede skal have bedre tilgængelighed i alle nybyggerier og generelt skal den menneskelige værdighed vægtes højt overfor alle tre grupper.

Der skal dufte af flæskesteg og rødkål fra køkkenerne på plejehjemmet. De handicappede skal behandles med mere respekt og socialt udsatte skal hjælpes ud af deres hjemløshed, alkoholmisbrug og stofmisbrug og videre ud i for eksempel fleksjobs, siger Knud.

Det kan dog ikke gøres, uden at der bliver flyttet rundt på midlerne, som Knud lige nu mener, er alt for høje på integrationsområdet.

De ressourcer, der bruges på de mange særbehandlinger i forhold indvandrere og integration, udhuler vores socialpolitik. Brug pengene på de ældre i stedet for, fastslår Knud.

Han eftersøger samtidig større ærlighed, som han mener, er en mangelvare blandt embedsmændene i Danmark. Netop ærlighed ligger nemlig Knud Mathiesen meget på sinde.

Et emne, som indvandrere og integration er lidt et tabuemne i Danmark, når det kommer til at sætte tal og statistikker på. Det er først for nyligt kommet frem, at der bruges 36 milliarder på integrationsområdet, men der er stadig meget, der er uklart. For eksempel regner man ikke længere 3. generationsindvandrerne med i statistikkerne og det samme gælder også, når man udregner, hvor stor en del af den danske befolkning, der er medlem af folkekirken. Hvis man trækker 500.000 til 600.000 indvandrere med muslimsk baggrund, ud af befolkningen ligger medlemstallet langt højere. Faktisk omkring 84-85% frem for lidt under 80%. Jeg synes, befolkningen føres bag lyset, siger Knud og fremhæver, at det gælder ikke bare indvandring, men også andre emner.

Knud går højt op i at bibeholde de danske værdier og den danske kulturarv, som han mener forsvinder, når man for eksempel forbyder svinekød i børneinstitutioner, fordi der er muslimske børn tilknyttet. Samtidig mener han, at der skal være totalt flygtningestop i en årrække, så man kan fokusere på at hjælpe dem, der har fået opholdstilladelse og få dem integreret i det danske samfund. Samtidig skal man hjælpe og vejlede dem, der ikke vil være en del af det danske samfund og dets regler til at komme tilbage til deres hjemland.

For Knud handler det ikke om at smide nogen ud af landet, men ikke lukke flere ind og i stedet bruge ressourcerne på dem, der allerede er her og vil være en del af Danmark – dansk oprindelse eller ej. At fordele midlerne lige og være åbne omkring det, så der kan blive skabt mere lighed og retfærdighed i det danske samfund, og Danmark igen kan blive kendt for omsorgen og plejen af de svage.

Andre mærkesager for Knud:

  •  Nul tolerance overfor kriminalitet: Straffen for blandt andet invaliderende vold, voldtægt og hjemmerøveri skal forhøjes væsentligt og offeret skal i centrum. Afsoning skal ske straks efter dom.
  • Dyrevelfærd: Stop lange dyretransporter og mere kontrol.
  • Bedre kollektiv trafik: Bedre og billigere offentlig transport – også uden for byerne. Gratis offentlig transport for ældre og handicappede uden for myldretid. Fossilfri busdrift i de større byer, for at mindske CO2-udslippet. Drop letbaner, da de er for dyre at etablere.
  • Udvidelse af E45: Blandt andet 3 spor mellem Randers og Vejle samt henover Fyn.
  • Fokus på klimaet: Vedvarende energi, færre bilkøer, el-biler og affaldssortering, men på en måde, så det ikke bliver et irritationsmoment.

Se hvor Knud kommer fra i dette indslag hvor Kurt Leth  kom forbi : http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/10/14?video_id=22775&autoplay=1