Februar, 2020

16feb10:0013:30Horse Inside Out - performance

Om arrangementet

ENGLISH VERSION BELOW

Horse Inside Out er en sanselig oplevelse, der består af en stor skulpturinstallation, som danner ramme for en publikumsinddragende performance.

Du træder ind alene og barfodet gennem en spalte i den organisk formede installation. Dine øjne tilpasser sig mørket, bløde og ru former møder din hud. Luften dufter kraftigt krydret. Der er antydninger af indre organer og en fornemmelse af noget levende. Du opfordres til at tage tid, mere og mere tid. Du finder balancen i den bløde bevægelige grund under dine fødder. I det næste kammer mødes du af en performer, der ligner dig, og alligevel … en fremmed? – en del af din flok? – en skygge af dig selv?

Om værket
“Når vi er i kontakt med krop og sanser, oplever vi os selv og kontakten til andre anderledes – det har en transformerende, nogle gange ligefrem revolutionerende effekt på vores realitetsopfattelse. Oplevelsen fordrer en intuitiv, associerende indre tilstand med adgang til det underbevidste, fællesbevidste og mytologiske lag.” – Mette Aakjær, kunstnerisk leder af Wunderland.

Forskning i perception og virkelighedsopfattelse
Horse Inside Out er et forsknings- og kunstprojekt, som vil strække sig over flere år og ud over landegrænser. Her undersøges, hvordan mødet med sensorisk kunst kan ændre publikums fornemmelse af sig selv og deres virkelighedsopfattelse, og måske endda give adgang til dybere lag af bevidstheden.

Samarbejdspartnere
Det Nordiske samarbejde Projektet består af 3 dele i 3 nordiske lande. I hvert land samarbejder Wunderland med et museum/galleri og et universitet.

Danmark: Interacting Minds Centre og Institut for Kommunikation og Kultur (IMC), Aarhus Universitet samt ARoS Kunstmuseum
Finland: Education in Dance and Somatics, ISLO samt AHJO Galleri
Island: Arts and Education, Iceland University of the Arts samt Reykjavik Kunstmuseum

Varighed: 15 min.
Hvem: Alle (undtagen børn under 14 år og gangbesværede)
Sprog: Engelsk
Booking: Husk at booke en tid, forud for dit besøg. Gratis med indgangsbillet til ARoS

STØTTET AF
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Nordisk Kulturfond
Aarhus Kommune
Knud Højgaards Fond

DET KUNSTNERISKE TEAM
Værket skabes af Wunderland i et samarbejde:
Koncept og visuel- og sensorisk idé: Mette Aakjær (kunstnerisk leder af Wunderland og performer DK)
Skulptur/installation: Mona Møller Schmidt (scenograf, DK),
Lyd: Thoranna Bjornsdottir (komponist, IS),
Tekst: Sonja Winckelmann Thomsen (forfatter, DK),
Maske- og kostumedesign og visuel medudvikler: Amanda Axelsen Sigaard (kostume-/tekstildesigner, DK)
Visuelt design, medudvikling: Amanda Vesthardt (tekstildesigner, DK)
Performer stand in: Molly Nyeland (stand in 7. – 16. februar 2020, danser DK),
Teknisk design og interaktivitet: DimsOs, DK.

PRODUKTIONSTEAM
Produktionsledelse: Katrine Kihm
Produktionsledelsesassistenter: Ida Ravn Homelius og Jeppe Sommer
PR: Winnie Handberg
Syning af skulpturens yderdel: Michael Nøhr
Konstruktion af bærende skelet: Jakob Hjuler
Video: Christoffer Brekne
Fotos: Jesper Lyng Michelsen
Udvikling af bookingsystem: Jesper Lyng Michelsen

Mere information kan findes på: http://wunderland.dk/horse-inside-out/
_____

ENGLISH VERSION

Audience participation and sense stimulation
Horse Inside Out
is a sensorial experience consisting of a sculptural installation, in which an audience participatory performance takes place.
You enter barefoot and alone through a slit in the organic shaped installation. Your eyes adjust to the dark. Soft and rough shapes meet your skin. You breathe in air, redolent with heavy spicy scent. There are hints of animal, guts and otherness. You are encouraged to take time, more and more time.
You find your own balance with the soft moving ground beneath your feet. In the next chamber you are met by a performer, so similar to you, and yet… a stranger? – a part of your herd? – a shadow of yourself?

About the piece
“When we interact with our body and senses, we experience ourselves and the connection to others differently – it causes a transformational, sometimes even revolutionary effect on our perception of reality. The experience invites an intuitive, associative inner state with access to the subconscious and mythological layers in us.”
Mette Aakjær, artistic leader of Wunderland.

Research on perception of reality –

Horse Inside Out
Researching our perceptions of reality, Horse Inside Out is an art and research project, which will continue for several years and travel throughout the north.
The purpose is to observe and study how the meeting with sensorial art can change the audience’s perception of themselves and their reality, and maybe even give them access to deeper layers of conscious awareness.

Collaborators:
The project consists of 3 parts in 3 nordic countries. In each country we collaborate with a museum/gallery and a university.
Denmark: Interacting Minds Centre and Faculty of Communication and Art, Aarhus University and ARoS Art Museum
Finland:
Education in Dance and Somatics, ISLO and AHJO Gallery
Iceland: Arts and Education, Iceland University of the Arts and Reykjavik Art Museum

The project: ARoS Public from 2. January 2020
The performance: 15th of January-16th of February 2020.
Duration: 15 minutes
Who: Everyone (except children under the age of 14 and people with physical difficulties)
Language: English
Remember to book an appointment

THE ARTISTIC TEAM
The work is created by Wunderland in a collaboration:
Concept and visual and sensory idea: Mette Aakjær (artistic director of Wunderland and performer DK)
Sculpture / installation: Mona Møller Schmidt (scenographer, DK),
Sound: Thoranna Bjornsdottir (composer, IS),
Text: Sonja Winckelmann Thomsen (author, DK),
Mask and costume design and visual co-developer: Amanda Axelsen Sigaard (costume / textile designer, DK)
Visual design, co-development: Amanda Vesthardt (textile designer, DK)
Performer stand in: Molly Nyeland (stand in 7 – 16 February 2020, dancer DK),
Technical design and interactivity: DimsOs, DK.

PRODUCTION TEAM
Production Management: Katrine Kihm
Production management assistants: Ida Ravn Homelius and Jeppe Sommer
Sewing of the exterior of the sculpture: Michael Nøhr
Supporting skeleton construction: Jakob Wheels
Video: Christoffer Brekne
Photos: Jesper Lyng Michelsen
Development of booking system: Jesper Lyng Michelsen

More information at http://wunderland.dk/horse-inside-out/

Tid

(Søndag) 10:00 - 13:30

Sted

ARoS Aarhus Art Museum